Projekt „Kompetencje dają mozliwości“

Projekt „Kompetencje dają mozliwości“

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o. o.

Biuro Projektu w Poznaniu,

ul. Zwierzyniecka 18/8–9, 60–814 Poznań

poznan@inbit.pl, www.talent.inbit.pl

tel. 505 890 661, 508 015 403

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

W odpowiedzi na niepokojący trend wzrostu liczby bezrobotnych wśród osób niepełnosprawnych z chorobami słuchu (dane Wydziału Analiz i Prognoz Rynku Pracy WUP w Poznaniu), Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu oraz InBIT Sp. z o.o. pragną zaprosić — za pośrednictwem Państwa Instytucji — do udziału w Projekcie: „Kompetencje dają możliwości”.

 

CEL PROJEKTU

Głównym celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 24 osób niesłyszących i w efekcie umożliwienie im znalezienia zatrudnienia. Ponadto cykl działań wspierających ma doprowadzić do wzrostu wiedzy na temat własnego potencjału osobowościowego uczestnika.

Projekt zakłada rozwinięcie wśród osób niesłyszących zawodowych kompetencji kluczowych. Składa się na nie: zdobycie bądź poszerzenie znajomości języka angielskiego, nabycie praktycznej wiedzy w ramach jednego z 3 tematów szkoleniowych: Grafika komputerowa, Kadry i płace lub Księgowość komputerowa oraz wypracowanie z doradcą zawodowym dogodnej ścieżki rozwoju na rynku pracy. Efektem tak przygotowanego wsparcia, będzie odbycie przez uczestnika Projektu, stażu zawodowego u pracodawcy.

Udział w Projekcie pozwoli jego uczestnikom na zwiększenie motywacji do podejmowania aktywności zawodowej, a w konsekwencji samodzielnego wkroczenia na rynek pracy.

 

ETAPY WSPARCIA

 •  Indywidualne doradztwo zawodowe (8 h)

W efekcie współpracy z doradcą zawodowym, zostaną zdiagnozowane mocne i słabe strony uczestnika Projektu. Pozwoli to na opracowanie Indywidualnego Planu Działania, zawierającego m.in. plan jego rozwoju zawodowego i osobistego.

 

 •  Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (20 h)

W ramach działania omówione zostaną sposoby aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnik przygotuje również swoją indywidualną strategię poszukiwania pracy.

 

 •  Szkolenia zawodowe (120 h)

Uczestnik może wziąć udział w jednym z proponowanych szkoleń zawodowych:

 • „Kadry i płace” w zakresie: system kadrowo płacowy (20h), praca z PŁATNIKIEM (60h), praca z SYMFONIĄ (40h).
 • „Księgowość komputerowa”: zasady prowadzenia księgowości komputerowej (20h), praca z GRATYFIKANTEM (40h), praca z SYMFONIĄ (40h), praca z WF KAPER (20h).
 • „Grafika komputerowa”: grafika rastrowa vs. nierastrowa (20h), praca z programem FLASH (20h), praca z COREL DRAW (60h), praca z PAJĘCZAKIEM (20h).

 

 •  Lektorat z języka angielskiego (80h)

Równolegle ze szkoleniami zawodowymi oraz stażem, uczestnik weźmie udział w innowacyjnym indywidualnym kursie języka angielskiego.

 

 •  Staż zawodowy (4 miesiące)

Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu ma zagwarantowany 4-miesięczny, płatny (1600,00 zł brutto/miesiąc) staż zawodowy.

 

 •  Poradnictwo psychologiczne (12 h)

Coaching w postaci indywidualnych spotkań ze specjalistą ma za zadanie rozwiązać ewentualne problemy adaptacyjne uczestnika podczas stażu zawodowego oraz zwiększyć jego motywację do pracy.

 

DODATKOWE KORZYŚCI:

 •  Stypendium szkoleniowe – 790,66 zł brutto/osoba.
 •  Stypendium stażowe – 1600,00 zł brutto/osoba/miesiąc.
 •  Certyfikat (na wzorze MEN) potwierdzający nabyte kompetencje.
 •  Komplet materiałów dydaktycznych (2 podręczniki zawodowe, 2 podręczniki do nauki języka angielskiego) i piśmienniczych.
 •  Dyktafon.
 •  Wyżywienie w trakcie szkolenia.
 •  Zwrot kosztów dojazdu (ok. 50% uczestników).
 •  Ubezpieczenie NNW.
 •  Badania profilaktyczne przed stażem.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

 •  Osoby niesłyszące (orzeczenie o niepełnosprawności).
 •  Wiek: 15 – 30 lat.
 •  Status osoby bezrobotnej.
 •  Miejsce zamieszkania na terenie województwa wielkopolskiego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI:

Informacji na temat rekrutacji i zapisów udziela Biuro Projektu w Poznaniu:

InBIT sp. z o. o. – Oddział Poznań, ul. Zwierzyniecka 18/8–9.

Osobą do kontaktu jest Sandra Pawlicka (sandra@inbit.pl; tel. 505 890 661).

 

 Kompetencje dają możliwości_zaproszenie do udziału w projekcie

Comments are closed