Podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników służb społecznych

Podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników służb społecznych

08 czerwca 2015 roku oraz 10 czerwca 2015 roku w siedzibie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie odbyło się szkolenie dla 17 pracowników służb społecznych pracujących na terenie powiatu pleszewskiego w ramach Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu „Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Na szkolenie zostali zaproszeni pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Podczas 12 godzinnego szkolenia zostały omówione następujące zagadnienia:  wezwania oraz inne pisma w postępowaniu administracyjnym, procedura dowodowa, umorzenie postępowania administracyjnego, zakres obowiązków kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, prawne aspekty upubliczniania zdjęć podopiecznych, postępowanie wobec osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, decyzyjność w sprawach zdrowotnych dotyczących wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, zbiory wymagające zgłoszenia przez ośrodek pomocy społecznej do GIODO, świadczenia socjalne i świadczenia z ubezpieczenia społecznego, prawo pracy i zatrudnienia.

Szkolenie wolontaryjnie poprowadził prawnik – aplikant radcowski Pan Mateusz Biadała.

4

1

2

3

Comments are closed