Andrzejki 2018

Andrzejki 2018

Ponad 100 osób bawiło się na Andrzejkach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie w ramach projektu pn. „Jesteśmy – wspieramy — program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

W spotkaniu oprócz zaproszonych gości w tym przedstawicieli samorządu lokalnego uczestniczyły osoby uczęszczające do: Ośrodka Wsparcia w Pleszewie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w: Gizałkach, Kucharach i Nowolipsku, Środowiskowych Domów Samopomocy w: Pleszewie, Fabianowie i Czerminie, a także mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej w Pleszewie i Broniszewicach oraz uczniowie Szkoły Specjalnej w Pleszewie.

Spotkania tego typu są doskonałą okazją do zawiązania znajomości oraz integracji. O oprawę muzyczną oraz atmosferę andrzejkową zadbał Pan Gerard Studziński.

unnamed

mms_img154377271

mms_img198127507

mms_img-249300353

mms_img-267237834

mms_img730838592

mms_img801643842

mms_img1470451429

mms_img1895472992

Comments are closed